Bli medlem

Å skape med hendene gir mestring og glede. Få gode medlemsfordeler og støtt arbeidet med å videreføre tradisjonshåndverk.

Takk for at du vil bli medlem, du er viktig for oss. Som medlem i Norges Husflidslag støtter du arbeidet med å videreføre holdbart håndverk og en levende kulturarv. Les mer om vårt arbeid og se de gode medlemsfordelene.

Personvern

Les mer om våre Medlemsfordeler!

Vi har flere ulike medlemstyper

Hoved­medlem

Inkluderer tilknytning til et lokallag basert på ditt bosted og mulighet til å påvirke organisasjonen. I tillegg får du reduserte priser på kurs og aktiviteter og andre gode rabattavtaler, samt magasinet Norsk Husflid tilsendt fem ganger i året. Gjelder fra det året du fyller 26 år

Hovedmedlem kr 730,-

Ung Husflid

Medlemskap for barn og ungdom til og med det året du fyller 25 år. Inkluderer tilhørighet i et lokallag, reduserte priser på kurs og aktiviteter og andre gode rabattavtaler. Fra du er 14 år har du stemmerett og mulighet til å ta tillitsverv i lokallaget

Ung Husflidsmedlem kr 220,-

Husstands­medlem

Gir redusert pris på medlemskap for deg som bor sammen med et hovedmedlem. Inkluderer tilhørighet i et lokallag, mulighet til å påvirke organisasjonen, reduserte priser på kurs og aktiviteter og andre gode rabattavtaler. Husstanden mottar kun ett eksemplar av Norsk Husflid fra fylte 26 år

Hunsstandsmedlem kr 480 ,-